• Bizi Arayın: 444 54 20
 • Online Alışveriş: Oksilab

Analiz Sertifikalarımız

 • COA-AEROSİL 200
 • COA-AGAR AGAR
 • COA-AKRİLİK ASİT
 • COA-AKTİF KARBON GRANÜL
 • COA-AKTİF KARBON TOZ
 • COA-ALUMİNYUM HİDROKSİT
 • COA-ALUMİNYUM OKSİT
 • COA-ALÜMİNYUM SÜLFAT
 • COA-ALÜMİNYUM TOZU
 • COA-AMONYAK %25
 • COA-AMONYUM ASETAT
 • COA-AMONYUM BİKARBONAT
 • COA-AMONYUM BİKROMAT
 • COA-AMONYUM DEMİR III OKZALAT TRİHİDRAT
 • COA-AMONYUM DEMİR III SİTRAT
 • COA-AMONYUM HEPTA MOLİBDAT
 • COA-AMONYUM HİDROJEN FLORÜR
 • COA-AMONYUM KARBONAT
 • COA-AMONYUM OKZALAT
 • COA-AMONYUM SÜLFAT
 • COA-ANTİMON TRİOKSİT
 • COA-ASETİK ASİT
 • COA-ASETON
 • COA-ASKORBİK ASİT
 • COA-BAKIR II KARBONAT
 • COA-BAKIR II KLORÜR DİHİDRAT
 • COA-BAKIR II NİTRAT TRİHİDRAT
 • COA-BAKIR II OKSİT
 • COA-BAKIR II SÜLFAT
 • COA-BAKIR İYODÜR
 • COA-BALMUMU BEYAZ
 • COA-BARYUM HİDROKSİT
 • COA-BARYUM II KLORÜR
 • COA-BARYUM KARBONAT
 • COA-BARYUM NİTRAT
 • COA-BARYUM SÜLFAT
 • COA-BENZİL ALKOL
 • COA-BENZOİK ASİT
 • COA-BENZOTRİAZOL
 • COA-BORAKS
 • COA-BORİK ASİT
 • COA-BROMOFENOL MAVİSİ
 • COA-BROMOKREZOL MORU
 • COA-BROMOKREZOL YEŞİLİ
 • COA-BROMOTİMOL MAVİSİ
 • COA-BUTİL GLİKOL
 • COA-BUTİL HİDROKSİ TOLUEN (BHT)
 • COA-CİVA
 • COA-CİVA II NİTRAT (MONOHİDRAT)
 • COA-ÇİNKO ASETAT
 • COA-ÇİNKO KLORÜR
 • COA-ÇİNKO NİTRAT
 • COA-ÇİNKO OKSİT
 • COA-ÇİNKO STEARAT
 • COA-ÇİNKO SÜLFAT HEPTAHİDRAT
 • COA-ÇİNKO TOZU
 • COA-DEKTROZ MONOHİDRAT
 • COA-DEMİR II SÜLFAT HEPTAHİDRAT
 • COA-DEMİR III KLORÜR TOZ(SUSUZ)
 • COA-DEMİR III NİTRAT NONAHİDRAT
 • COA-DEMİR III OKSİT
 • COA-DİETANOLAMİN
 • COA-DİETİLEN GLİKOL
 • COA-DİMETİL FORMAMİD
 • COA-DİMETİL GLİOKSİM
 • COA-DİMETİL SÜLFOKSİT
 • COA-DİPROPİLEN GLİKOL
 • COA-DOP YAĞI
 • COA-EDTA
 • COA-ENDÜSTRİYEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ
 • COA-ETİL ASETAT
 • COA-FENOKSİETANOL
 • COA-FENOL KIRMIZISI
 • COA-FENOL KRİSTALİ
 • COA-FORMALDEHİT
 • COA-FORMİK ASİT
 • COA-FOSFORİK ASİT
 • COA-GIDA BOYASI KIRMIZI
 • COA-GIDA BOYASI MAVİ
 • COA-GIDA BOYASI SARI
 • COA-GIDA BOYASI YEŞİL
 • COA-GLİSERİN
 • COA-HEKZAN
 • COA-HİDROJEN PEROKSİT
 • COA-HİDROKLORİK ASİT
 • COA-HİNT YAĞI
 • COA-İMMERSİYON YAĞI
 • COA-İYOT
 • COA-İZOPROPİL ALKOL
 • COA-İZOPROPİL MRİSTAT
 • COA-KAĞIT HAMURU
 • COA-KALAY KLORÜR DİHİDRAT
 • COA-KALAY SÜLFAT
 • COA-KALSİYUM ASETAT
 • COA-KALSİYUM HİDROKSİT
 • COA-KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT
 • COA-KALSİYUM LAKTAT
 • COA-KALSİYUM SÜLFAT
 • COA-KİL (KAOLİN)
 • COA-KLOROFORM
 • COA-KOBALT KLORÜR
 • COA-KOBALT OKSİT
 • COA-KOBALT SÜLFAT
 • COA-KRİSTAL VİOLET
 • COA-KROMİK ASİT
 • COA-KSİLEN-KSİLOL(FIRIN TİNERİ)
 • COA-KURŞUN NİTRAT
 • COA-KURŞUN OKSİT
 • COA-LAKTİK ASİT
 • COA-LAKTOZ
 • COA-LANOLİN
 • COA-LATEKS
 • COA-LİTYUM KLORÜR
 • COA-MAGNEZYUM ASETAT TETRAHİDRAT
 • COA-MAGNEZYUM HİDROKSİT
 • COA-MAGNEZYUM KARBONAT
 • COA-MAGNEZYUM KLORÜR HEKZAHİDRAT
 • COA-MAGNEZYUM NİTRAT HEKZAHİDRAT
 • COA-MAGNEZYUM OKSİT
 • COA-MAGNEZYUM STEARAT
 • COA-MAGNEZYUM SÜLFAT HEPTAHİDRAT
 • COA-MALAHİT YEŞİLİ OKZALAT
 • COA-MANGAN SÜLFAT MONOHİDRAT
 • COA-MENTOL KRİSTAL
 • COA-METİL ETİL KETON
 • COA-METİL KIRMIZISI İNDİKATÖRÜ
 • COA-METİL PARABEN
 • COA-METİLEN KLORÜR
 • COA-METİLEN MAVİSİ
 • COA-MONO AMONYUM FOSFAT
 • COA-MONO ETİLEN GLİKOL
 • COA-MONO PROPİLEN GLİKOL
 • COA-NİKEL KLORÜR HEKZAHİDRAT
 • COA-NİŞASTA
 • COA-NİTRİK ASİT
 • COA-NONİYONİK NP10
 • COA-OKZALİK ASİT DİHİDRAT
 • COA-OLEİK ASİT
 • COA-P.V.P-K30
 • COA-PANKREATİN
 • COA-PARAFİN SIVI
 • COA-PARALOİD B72
 • COA-PERKLORETİLEN
 • COA-PETROL ETERİ
 • COA-POLİETİLEN GLİKOL 400(PEG 400)
 • COA-POLİETİLEN GLİKOL 4000
 • COA-POLİVİNİL ALKOL (PVA)
 • COA-POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT
 • COA-POTASYUM BİKARBONAT
 • COA-POTASYUM BİKROMAT
 • COA-POTASYUM BİTARTARAT
 • COA-POTASYUM BROMÜR
 • COA-POTASYUM FERRİSİYANÜR
 • COA-POTASYUM FLORÜR
 • COA-POTASYUM HİDROKSİT
 • COA-POTASYUM İYODAT
 • COA-POTASYUM İYODÜR
 • COA-POTASYUM KROMAT
 • COA-POTASYUM METABİSÜLFİT
 • COA-POTASYUM PERSÜLFAT
 • COA-POTASYUM SORBAT
 • COA-PRİMAL AC 33
 • COA-RAPİT TİNER(TOLUEN)
 • COA-SAF SU
 • COA-SAFRA TUZU
 • COA-SAFRANİN İNDİKATÖRÜ
 • COA-SALİSİLİK ASİT
 • COA-SENTETİK TİNER (WHİTE SPİRİT)
 • COA-SETİL ALKOL
 • COA-SİLİKAJEL MAVİ
 • COA-SİLİKON ŞEFFAF SF350
 • COA-SİTRİK ASİT MONOHİDRAT
 • COA-SODYUM BENZOAT
 • COA-SODYUM BİKARBONAT
 • COA-SODYUM FLORÜR
 • COA-SODYUM GLUKONAT
 • COA-SODYUM HEKZAMETAFOSFAT
 • COA-SODYUM HİDROKSİT GRANÜL
 • COA-SODYUM HİDROKSİT LİKİT
 • COA-SODYUM HİDROSÜLFİT
 • COA-SODYUM HİPOKLORÜR
 • COA-SODYUM İYODÜR
 • COA-SODYUM KARBOKSİT METİL SELÜLOZ(GIDA KALİTESİ)
 • COA-SODYUM KARBOKSİT METİL SELÜLOZ(TUTKAL TİPİ)
 • COA-SODYUM KARBONAT
 • COA-SODYUM KLORÜR
 • COA-SODYUM KLORÜR FARMA
 • COA-SODYUM KROMAT TETRAHİDRAT
 • COA-SODYUM LAURİL SÜLFAT
 • COA-SODYUM METABİSÜLFİT
 • COA-SODYUM METASİLİKAT PENTAHİDRAT
 • COA-SODYUM MOLİBDAT DİHİDRAT
 • COA-SODYUM NİTRİT
 • COA-SODYUM OKZALAT
 • COA-SODYUM POLİAKRİLAT
 • COA-SODYUM POTASYUM TARTARAT
 • COA-SODYUM SİLİKAT 42-45 BOME
 • COA-SODYUM SÜLFİT
 • COA-SODYUM SÜLFÜR
 • COA-SODYUM TETRAFLOROBORAT
 • COA-SODYUM TİYOSÜLFAT PENTAHİDRAT
 • COA-SODYUM TRİPOLİFOSFAT (STTP)
 • COA-SORBİTOL
 • COA-STEARİK ASİT
 • COA-STRONSİYUM NİTRAT TETRAHİDRAT
 • COA-SUDAN III
 • COA-SUDAN III
 • COA-SÜLFAMİK ASİT
 • COA-SÜLFÜRİK ASİT
 • COA-TARTARİK ASİT
 • COA-TİMOLFTALEİN
 • COA-TİTANDİOKSİT
 • COA-TİYOÜRE
 • COA-TRİ SODYUM FOSFAT
 • COA-TRİ SODYUM SİTRAT
 • COA-TRİETANOLAMİN
 • COA-ÜRE
 • COA-VAZELİN